slide 1

O pálenici

Historie

Myšlenka na pěstitelskou pálenici a ovocný lihovar vznikla v roce 2007, kdy také začali manželé Denisa a Kamil Mezníkovi ze Semetína vysazovat ovocné sady. Nejprve ve Lhotě u Vsetína, později v Poličné a Staměřicích na Přerovsku, současná výměra sadů činí více než 20 hektarů (švestek, hrušek, jabloní). Od počátku bylo cílem vytvořit vlastní uzavřený okruh a koloběh surovin, tzn. vypěstovat si vlastní ekologické ovoce, toto ovoce zpracovat ve vlastní provozovně (ovocný lihovar, povidlárna), veškeré odpady ze zpracování ovoce pak kompostovat a výsledné kvalitní hnojivo vracet zpátky do sadů. Po založení ovocných sadů v roce 2007 tak bylo dalším logickým krokem vybudování pěstitelské pálenice a ovocného lihovaru v Janové a stavba kompostárny. Obě dvě akce se realizovaly v letech 2012 a 2013, v roce 2014 zahájila pálenice (28.2.2014) i kompostárna (2.6.2014) svůj provoz.


Jak rostou sady


Jak se stavěla pálenice


Jak se stavěla kompostárna


Technologické vybavení

V naší pálenici se snoubí moderní technologické vybavení s tradičními postupy výroby za účelem získání chutného kvalitního ovocného destilátu.

Pálíme na nejmodernějších destilačních kolonách od firmy Destila Brno, ve třech kotlích o objemu 150l, 300l a 600 l. Při pálení využíváme jak moderní poznatky, tak i letité zkušenosti.

Pomocí rektifikační kolony a deflegmátoru dokážeme řídit stupňovitost destilátu i další charakteristické chuťové a aromatické vlastnosti. Pálenice má moderní design, provedení je měděno-nerezové. Vnější nerezové části mají broušenou povrchovou úpravu a spodní, varné části kotlů jsou měděné. Pod kotli topíme tradičně dřevem. Dřevo máme vlastní a je už zahrnuto v ceně pálení. Zákazníkům tak odpadá práce s jeho sháněním a chystáním.

Doprava kvasů do destilačních kotlů je řešena vakuovým čerpáním přes předlohovou nádrž umístěnou nad kotlem. Předlohová nádrž slouží k předehřívání kvasů teplou vodou z deflegmátoru.

Úkapy a dokapy jsou jímány do skleněných nádob a následně vypouštěny do nerezových zásobníků, které likviduje celní správa. Pro zákazníky je velkou výhodou, že tyto „výskočky“ nemusí platit, protože nepřešly přes lihové měřidlo. U 300 litrů kvasu se jedná zhruba o 230 Kč, které tímto zákazník ušetří.

Svým konstrukčním provedením je naše pálenice v souladu se Zákonem o lihu č. 61/1997 Sb. a Vyhláškou Mze ČR č. 141/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídá standardům EU.

Po vypálení destiláty ředíme na výslednou lihovitost dle přání zákazníka, nejčastěji na 50% u švestek, 49% u jablek a hrušek, 48% u ostatního peckového ovoce a bobulovin. K ředění používáme vlastní upravenou vodu, která je už zahrnuta v ceně pálení.


Nasávání kvasu
Topíme dřevem
Kotle
Lihová měřidla

Páleničáři

V průběhu celého procesu, od objednávky pálení (popř. přípravy kvasu a hlídání kvašení) až po samotné vypálení, naředění a stočení destilátu do nádob, se Vám budou věnovat naši páleničáři – Jaromír Malučký a Tomáš Kovář.


Jarek Malučký
Tomáš Kovář

Společenské zázemí

Vlastní pálení si můžete užít u našich destilačních kotlů nebo v „čekárně“, která přímo navazuje na vlastní palírnu. Zde je pro Vás připraveno kompletní zázemí pro příjemné strávení času potřebného k pálení: posezení, televize, kávovar, rychlovarná konvice, elektrický vařič a trouba na pečení. V rámci ochutnávky Vám rádi zdarma nabídneme naše dobroty (vlastní povidla, sušené ovoce, naši pálenku), čaj a kávu. Nealko nápoje a lahvové pivo si můžete zakoupit. Kromě samotné pálenice Vám rádi ukážeme a provedeme Vás po naší klimatizované kvasírně a povidlárně.


Čekárna
Meření lihovitosti
Kvasírna
Kotel na povidla

Příjem objednávek

Na pěstitelské pálení se můžete objednat osobně v naší pálenici nebo telefonicky na čísle 731 176 746. Výhodou osobního objednání je možnost donesení vzorku kvasu, který refraktometrem změříme a přesněji tak odhadneme termín vhodný pro pálení. Podle množství kvasu zákazníky zapisujeme na kotle o objemu 150, 300 a 600 litrů. Pálit začínáme vždy v 7.45 hodin, končíváme dle potřeby, většinou však mezi 23.00 a 24.00 hodinou. Jsme připraveni i na nepřetržitý provoz.

Služby

V naší pálenici se snoubí moderní zařízení s tradiční technologií za účelem výroby chutného kvalitního ovocného destilátu.

Pálíme na nejmodernějších destilačních kolonách od firmy Destila, ve třech kotlích o objemu 150l, 300l a 600l. Při procesu pálení využíváme jak moderní poznatky, tak i letité zkušenosti.

Pomocí rektifikační kolony a deflegmátoru dokážeme řídit stupňovitost destilátu i další charakteristické chuťové a aromatické vlastnosti. Pálenice má moderní design, provedení je měděno-nerezové. Vnější nerezové části mají broušenou povrchovou úpravu a spodní, varné části kotlů jsou měděné. Pod kotli topíme poctivým dřevem. Doprava kvasů do destilačního kotle je řešena vakuovým čerpáním přes předlohovou nádrž umístěnou nad kotlem. Předlohová nádrž slouží k předehřívání kvasů teplou vodou z deflegmátoru.

Svým konstrukčním provedením je naše pálenice v souladu se Zákonem o lihu č. 61/1997 Sb. a Vyhláškou MZe ČR č. 141/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídá standardům EU.

Po vypálení je možné Váš destilát zušlechtit (zestařit) ultrazvukem

V rámci pěstitelského pálení nabízíme našim zákazníkům následující služby:

Příprava (založení) kvasu

kvasy zakládáme z ovoce dodaného zákazníkem. Dopředu se vždy domluvíme na dni a hodině zpracování. Ovoce by mělo být umyté, resp. v takovém stavu, abychom mohli bez dalších příprav přistoupit k zakládání kvasu. Jádrové ovoce drtíme, peckové opatrně rozmělňujeme. Bečky si zákazník doveze svoje nebo si může pronajmout naše. Do kvasu je možno přidat kvasinky (doporučujeme obzvlášť u hrušek a meruněk), které máme k dispozici.

Příklad: Se zákazníkem se telefonicky domluvíme, že přiveze dne 7. října v 9,00 hodin 200 kg jablek na založení kvasu. Ovoce v pytlích je umyté, při drcení provádíme již jen vizuální kontrolu a vyřazujeme nahnilé plody. Nadrcená jablka jsou v bečce o objemu 220 litrů, kterou si zákazník přivezl svoji. Kvasinky zákazník přidat nechce. V tomto konkrétním případě zákazník nic neplatí, bečku se založeným kvasem přeneseme do naší kvasírny. Další varianty jsou:

  • zákazník nemá svoji bečku, pronajme si naši za 50 Kč/1 bečka
  • zákazník si do kvasu nechá přidat kvasinky, platí 40 Kč/15 g kvasinek na 100 litrů kvasu

Uložení kvasu

na bečku nalepíme štítek se základními údaji, tzn. číslem uložené bečky, jménem zákazníka, telefonním číslem, dnem založení kvasu, množstvím kvasu, uvedením placených služeb navíc (moštování, pronájem bečky, přidání kvasinek). Kopii dokladu obdrží i zákazník. I v případě, že zákazník využil placených služeb, tak při založení kvasu neplatí nic, vše je zaznamenáno na dokladu a platí se až při pálení. Po celou dobu je kvas uložen v naší kvasírně, kde ho průběžně měříme a hlídáme. Snažíme se vytvořit pro kvas ideální teplotní podmínky v rozmezí 15-20 C. Doba od uložení kvasu po samotné pálení se mění dle druhu ovoce a teploty, většinou se však u nás pohybuje mezi 8 – 10 týdny. Uložení kvasu po celou dobu kvasného procesu je zdarma.

Hlídání a kontrola kvasu

bečky s kvasy uložené v naší kvasírně pravidelně kontrolujeme a přeměřujeme. Naměřené hodnoty (při výraznějším posunu) zákazníkovi posíláme zprávou sms. V případě potřeby zvyšujeme či snižujeme teplotu v kvasírně. Přibližně 10 dní před koncem kvasného procesu, resp. koncem doby dokvášení, kontaktujeme telefonicky zákazníka a dohodneme se na termínu pálení. Služby související s kontrolou a správným vedením kvasů jsou bezplatné.

Dovoz kvasu – zákazníkům, kteří nemají možnost vlastní dopravy, nabízíme odvoz kvasu. Cena odvozu je 8 Kč/km. Podmínkou je, že odvoz musí být dohodnut nejméně 3 dny předem a že je kvas připraven v nádobách, se kterými se dá snadno manipulovat a ručně naložit do naší dodávky.

Měření vzorků refraktometrem

vzorek kvasu ke změření je možné donést do pálenice kdykoliv i bez předchozí domluvy. Vzorky měříme refraktometrem, to znamená, že stačí donést jen pár kapek kvasu. Ve vlastním zájmu však přineste takový vzorek, který má co možná největší vypovídající schopnost, tzn. nenabírejte jen z horní části kvasu, ale nasajte, nejlépe hadičkou, ze střední části bečky.

Exkurze

mimo hlavní sezonu pálení pořádáme pro zájemce prohlídky našeho areálu. Je možno navštívit naši klimatizovanou kvasírnu, povidlárnu a samotnou pálenici. Exkurze většinou pořádáme pro zájmové skupiny, jako jsou např. zahrádkáři, turisté, kluby důchodců, atd. Maximální kapacita je 25 osob, minimální velikost skupiny 10 osob. Doba konání prohlídky je cca 1 hodina. Exkurze je zdarma, je možno ji domluvit na telefonu 731 176 746.

Moštování

Moštovat začínáme v září (přesné datum upřesníme). Na moštování se není třeba dopředu nijak objednávat. Vždy v průběhu pondělí a úterý mezi 8.00 a 16.00 zákazníci dovezou ovoce, které zvážíme, umyjeme, připravíme k moštování a domluvíme se se zákazníkem na termín, kdy se bude moštovat. Moštuje se vždy ve středu od 8.00 do 16.00 hodin. Zákazník si musí zajistit nádoby, ve kterých si hotový mošt odnese domů. V případě, že zákazník u moštování nebude a přijede si pro mošt až odpoledne po práci, musí tyto nádoby dodat již při dovezení ovoce. Cena za moštování je 6 Kč za litr hotového moštu.

Několik fotografií

Jaro v sadu
Staré jabloně
Zima v sadu
Květen v sadu

Jojo
Williamsova červená
Jadernička moravská
Hanita

Kotle
Jímání úkapu a dokapu
Lihová měřidla
Čerstvá pálenka

Ceník služeb

Položka
drcení jádrovin (jablka, hrušky) zdarma
rozmělnění peckovin (švestky, třesně, višně, meruňky) zdarma
založení kvasu zdarma
kvasinky 40 Kč / 100 l kvasu
pronájem 220 l bečky 50 Kč / ks
uložení kvasu zdarma
kontrola a měření kvasu zdarma
měření vzorků refraktometrem zdarma
exkurze pro skupiny 10-25 osob zdarma
pěstitelské pálení 245 Kč 259 Kč / 1 laa
moštování 6 Kč / 1 litr moštu

Vzorová kalkulace pro případ využití všech námi nabízených služeb

(zákazník si pouze dovezl umyté ovoce, vše ostatní má bez práce, o nic se nemusí starat)

Zákazník si přiveze 200 kg umytých jablek (hrušek). Ovoce podrtíme, založíme kvas do naší 220 litrové bečky, přidáme kvasinky a uložíme do klimatizované kvasírny. Kvas hlídáme, průběžně měříme, zasíláme zákazníkům informativní sms o stavu kvasu a 10 dní předem zavoláme zákazníkovi a domluvíme se na termínu pálení. Při průměrné výtěžnosti 9 litrů 50% destilátu ze 100 litrů kvasu zákazník zaplatí:

  • drcení ovoce - zdarma
  • založení kvasu - zdarma
  • přidání kvasinek - 2 x 40 Kč 80 Kč
  • pronájem 220 l bečky - 1 x 50 Kč 50 Kč
  • uložení kvasu v kvasírně - zdarma
  • kontrola a měření kvasu - zdarma
  • informativní sms zprávy - zdarma
  • pálení - 9 laa x 259 Kč = 2.331 Kč

Celkem tedy zákazník zaplatí 2.461 Kč za 18 litrů 50% destilátu, což je 137 Kč za 1 litr.

Jedná se o naprosto komletní cenu, nic dalšího se nedoplácí. Dřevo máme vlastní, zákazník nic nevozí. Voda je speciálně čištěna pomocí reversní osmózy, ani za ni se nic nepřiplácí.

Dobré tipy

Kontakt

Najdete nás v obci Janová na adrese 279 poblíž města Vsetín. Zde odkaz na mapy.cz
Provozní doba - pondělí až pátek od 8:00 do dle domluvy.
Objednávejte pouze osobně nebo telefonicky 731 176 746

Copyright © 2015 VESELÝ GRUNT s.r.o.
TOPlist